Wierzba Energetyczna

Wymagania klimatyczno - glebowe, uprawa i znaczenie gospodarcze wierzby energetycznej

Wierzba energetyczna (Salix viminalis)

Wierzba energetyczna powstała kilkanaście lat temu poprzez krzyżowanie i selekcję kilku odmian wierzby. W wyniku tych prac powstała roślina cechująca się bardzo dużym przyrostem masy, wysoką wartością opałową oraz niewielkimi wymaganiami glebowymi..

Wymagania klimatyczno – glebowe.
Gleby, które zaleca się pod uprawę wierzby to gleby wilgotne III i IV klasy, oraz klasy V pod warunkiem, że ziemia jest wilgotna od marca do października (nie zabagniona) i odpowiednio nawożona. Odczyn gleby (pH) powinien być zawarty w przedziale 5,5-7,5.
Plony wierzby są mniejsze na ziemiach piaszczystych, oraz gdy jest susza.
do góry

Przygotowanie gruntu do nasadzeń.
Glebę do sadzenia najlepiej przygotować wcześniej tj. jesienią. Przed głęboką orką 35-40cm korzystnie jest rozsiać nawozy fosforowo-potasowe lub jako przedplon zastosować mieszaninę roślin strączkowych. Należy też wykonać talerzowanie i bronowanie, oraz bardzo ważne odchwaszczenie (Roundup około 6-8 l / ha.).
do góry

Sadzenie
Materiałem nasadzeniowym są sztorby długości około 20 cm , które sadzi się 1-3cm powyżej gleby mechanicznie lub ręcznie. Przed posadzeniem należy końce sztorbów zanurzyć w wodzie na 2-3 dni. Odległości w rzędach należy dostosować do posiadanego sprzętu, ale bardzo często jest to 75 cm, a odległość między sadzonkami 33 cm . Przy takiej rozsadzie na 1 ha potrzeba około 40 tys. sadzonek. Należy pamiętać, że nie można posadzić roślin pod liniami energetycznymi gdyż osiągają one wysokość do 6m.
Bardzo ważnym elementem są też drogi dojazdowe i uwrocia.
do góry

Pielęgnacja
Bardzo ważnym zabiegiem szczególnie w pierwszym roku jest niedopuszczenie do zachwaszczenia plantacji. Polecane środki to:
Azotop 1,5 - 2,5 kg / ha
Bladex 50 WP 2 – 5 kg / ha
Bladex 500 S.C. 3 – 4 kg / ha
W przypadku, gdy chemiczna walka z chwastami nie wystarcza należy przeprowadzić odchwaszczanie mechaniczne lub ręczne.
W następnych latach na chwasty stosuje się np. preparaty Targa 10EC, Targa Super 5EC.
W razie konieczności, jeżeli na plantacji pojawi się grzyb trzeba zastosować np. Miedzian 50 WG, Sancozeb 80 WP. Jeżeli wierzbę zaatakują szkodniki (zwijają się czubki) można zastosować preparat Fastac. W celu ochrony przed zwierzętami stosuje się repelent STOP Z w rozcieńczeniu 3%.
do góry

Nawożenie
W pierwszym roku stosuje się nawożenie NPK w proporcji 30:10:30 kg/ha. W kolejnych latach należy zwiększyć ilość nawozów ze względu na to, że roślina wytwarza większą ilość pędów, liści i korzeni tj. nawozy NPK w proporcji 80:30:80 kg/ha.
Do nawożenia stosuje się także osady ściekowe, co powoduje znaczne obniżenie kosztów, gdyż można je uzyskać praktycznie za darmo. Niebagatelną rolę gra to też przy pozyskiwaniu środków z funduszy ekologicznych, gdyż jest to element ochrony środowiska.
do góry

Plony i zbiór.
Zbiorów dokonuje się po ustaniu wegetacji tj. między październikiem-listopadem, a marcem-kwietniem. W pierwszych 2 latach pozyskuje się materiał nasadzeniowy, a w latach następnych biomasę.
W 1 roku z sadzonki wyrasta 1-3 pędów, które osiągają wysokość 1-2,5 m. i grubość 7-13mm. W takim wypadku z 1 ha plantacji otrzymujemy materiał do nasadzenia 5-7 ha.
W 2 roku ilość pędów zwiększa się od kilku do kilkunastu przy wysokości do 3m.i grubości 13-15mm. W tych latach zbiory wykonuje się za pomocą np. pił spalinowych, kosiarek listwowych lub sekatorów.
W 3 roku rośliny uzyskują wysokość do 4,5m i grubość około 20mm.
W 4 roku wysokość pędów dochodzi do 6m przy grubości 30mm.
Na biomasę można pozyskiwać materiał w cyklach 1,2, lub 3 letnich.
Najwyższy plon uzyskuje się przy zbiorze co 3 lata i dochodzi on do około 22t/ha/rok.
Do zbioru biomasy w cyklach 1 rocznych można wykorzystać silosokombajny do zbioru kukurydzy.
do góry

Zastosowanie
Obecnie wierzbę energetyczną wykorzystuje się przede wszystkim w przemyśle energetycznym jako biopaliwo odnawialne, tanie i mające małą emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
Jeżeli założymy plantację tylko dla własnych potrzeb to wystarczy areał 25 arów, aby zaspokoić potrzeby energetyczne gospodarstwa na 25-30 lat.
Ponadto wierzbę krzewiastą wykorzystuje się w przemysłach:
- papierniczym do produkcji celulozy
- meblowym do produkcji elementów mebli, płyt pilśniowych wiórowych, sklejki, mebli ogrodowych, altan
- farmaceutycznym do produkcji kwasu salicylowego
- drogowniczym do budowy ekranów akustycznych, mat drogowych
do góry

Porównanie kosztów

PALIWO

WARTOSC OPALOWA

KOSZT JEDNOSTKI CIEPLA PRZY ZAKUPIE

PALIWA Z UWZGLEDNIENIEM SPRAWNOSCI SPALANIA

 

 

GJ / t

ZL / t

ZL / GJ

Olej opalowy

43,0

1600

42,76

Gaz ziemny

38,0

1003

30,33

Wegiel kamienny

24,0

430,0

29,87

Mial weglowy

19,0

340,0

29,82

Zrebki wierzby

(30% wilgotnosci)

12,0

160,0

16,66

Fundusze do pozyskania
- SAPARD
- EKOFUNDUSZ
- WFOŚIGW
- NFOŚIGW
- BOŚ
- KREDYT Z DOPŁATAMI ARIMR
do góry

CENNIK

DO 300 SADZONEK – 0,50 ZŁ/SZT.
OD 301 – 1000 SADZONEK – 0,30 ZŁ/SZT.
POWYŻEJ 1000 CENA DO NEGOCJACJI
do góry

KONTAKT

GOSPODARSTWO ROLNE
KRYSTYNA KWIECIEŃ

UL. GŁOWACKIEGO 30
28-500 KAZIMIERZA WIELKA
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
TELEFON : 504 814 182
41 352 17 16 po godzinie 20:30
krystyna.kwiecien@interia.pl

lub

Paweł Krzyżak
ul. Czarny Potok 25/22
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 0-18 471 38 33 (w godz. popołudniowych)
do góry


webmaster | ©2004 Grucha | friko.pl pzgeo.pl uartura.pl